cookie og privatlivspolitik.

INFORMATION OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

16. juli 2019

Nordic Candles (herefter ”Nordic Candles” eller ”vi”) har stor fokus på beskyttelse af dine personoplysninger, og vi har udarbejdet denne information om persondatabeskyttelse med henblik på at efterleve gældende persondatalovgivning, herunder EU-forordningen om persondata (”GDPR”) samt databeskyttelsesloven.

Du bør derfor læse denne information, så du er bekendt med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du foretager et køb hos os og når du besøger vores website.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Nordic Candles v/ Nadja Myron Rasmussen

CVR-nr. 4019 6641

Nordhøjvej 46

4653 Karise

Kontaktoplysninger:

Telefonnummer: 26117399

E-mail: kontakt@nordiccandles.dk

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler personoplysninger om dig, når du handler i vores webshop. Vi anbefaler, at du også læser vores cookiepolitik, som du finder nederst på websitet.

Vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

  • Dit navn
  • Kontaktoplysninger (e-mail, adresse, telefonnummer)
  • Oplysninger om din navigation på websitet i forbindelse med din gennemførelse af et køb

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

  • Opfyldelse og administration af dit køb på vores website

Nordic Candles fører endvidere statistik over, hvilke områder af websitet vores brugere besøger. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af websitet. Denne information bruges til at forbedre websitet. Vi kan ikke se, hvor du surfer hen på Internettet, når du forlader vores website. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugers brug og navigation på vores webshop. Vi sælger ikke dine informationer til tredjepart.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

  • Opfyldelse af vores aftale med dig om dit køb, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
  • Opfyldelse af retlige forpligtelser, f.eks. bogføringsloven

Videregivelse af dine personoplysninger til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart, medmindre det er nødvendigt i henhold til lovgivningen. 

Når du gennemfører din betaling, sker dette via Pensopay, som er selvstændigt dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Der bliver ikke udvekslet personoplysninger mellem Nordic Candles og Pensopay, bortset fra oplysning om, at din betaling er gennemført.

Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til leverandører, som leverer ydelser på vegne af Nordic Candles, f.eks. i forbindelse med pakning af dine varer forud for forsendelse. Derudover anvender vi databehandlere i form af leverandører af vores it-system. Alle leverandører behandler alene personoplysninger på vores vegne og i overensstemmelse med vores instrukser, som fremgår af databehandleraftale mellem Nordic Candles og leverandøren.

Overførelse til tredjelande

Vi overfører ikke dine oplysninger til lande uden for EU/EØS.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af formålet og senest, når vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven ophører – som udgangspunkt fem år efter afslutningen af det regnskabsår, hvor du har foretaget dit køb. 

Online tilstedeværelse på Instagram

Nordic Candles har en virksomhedsprofil på Instagram for dér at kunne kommunikere med aktive kunder, interesserede og brugere om vores produkter. Ved at gå ind på vores Instagram profil, gælder Instagrams vilkår. 

Medmindre andet er angivet information om persondatabeskyttelse, behandler vi brugernes data, så længe de kommunikerer med os på Instagram, f.eks. ved at skrive indlæg på vores online tilstedeværelse eller sende os beskeder.

Dine rettigheder
Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget (korrigeret), slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på ovestående kontaktoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, Danmark eller via www.datatilsynet.dk

Cokies på siden

Scroll til toppen